Čl. II
vyhlášky č. 463/2009 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti


Přechodné ustanovení

Tato vyhláška se použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachovány.
 
 
Úvodní stránkaO násLegislativaNaši partneřiDoporučené odkazyKontakty

2007 © Copyright Exekutorský úřad Liberec, Voroněžská 144/20. Všechna práva vyhrazena.